Het Entrepot De Vijf Werelddelen

Over dit herbestemming project

Entrepot De Vijf Werelddelen is een van de oudste voormalige havengebouwen van Rotterdam, aan de Entrepothaven en het Handelsplein, in de eerste stadsuitleg van Rotterdam op de zuidoever van de Maas. Het gebouw is in 1875 - 1879 als grootste Europese logistiek centrum op dat moment ontwikkeld, gericht op vervoer per water, weg en trein.

Tijdens de gebiedsontwikkeling van de oude havens op de zuidoever is het gebouw vrijgekomen, herbestemd naar ontwerp van Cepezed architecten en in 1996 in gebruik genomen als combinatie van woongebouw met appartementen ter weerszijden van een nieuw gemaakt atrium en met commerciële ruimten op begane grond en eerste verdieping noordzijde. De woningen zijn bereikbaar via twee trappenhuizen met lift aan het Handelplein die toegang geven tot corridors die met een glaswand ruimtelijk van het atrium zijn gescheiden maar visueel daar direct mee in verbinding staan. De oorspronkelijke scheiding van vijf pakhuizen door middel van vier brandmuren is nog wel afleesbaar maar functioneel kan de begane grond vrij worden ingedeeld.

De oorspronkelijke tropische markthal programmering mislukte en de begane grond werd uiteindelijk een winkelpassage die een kwijnend bestaan leed terwijl de woningen om het atrium goed in trek bleven.

Molenaar & Co architecten is in 2018 gevraagd om een visie op de commerciële begane grond en de directe omgeving van het entrepotgebouw op te stellen uitgaande van de monumentenaspecten van het gebouw en gericht op het helder maken van de gebruiksmogelijkheden voor huurders van de commerciële ruimten, in relatie tot de belangen van bewoners / eigenaren.

Molenaar & Co heeft een visie geformuleerd waarbij de oorspronkelijke opzet van de vijf pakhuizen tezamen met de kwaliteiten van het atrium uit de herbestemming van 1996 centraal staan. De winkelpassage is komen te vervallen terwijl de kade juist als route is geactiveerd. Hierop is een zoneringsschema gebaseerd dat leidend is voor nieuwe functies en bestemmingen in kelder, begane grond en kantoorlaag. Van algemeen belang voor de eigenaren, bewoners en gebruikers van het entrepot is dat de kwaliteiten van licht, lucht, zicht en geluid in het gemeenschappelijke atrium gewaarborgd worden en hinder wordt voorkomen. Vanwege het gemeenschappelijk belang van het atrium zullen verbouwings- en inrichtingsplannen voor de begane grond door een supervisor aan deze gebruiksaanwijzing worden getoetst.

Oplevering: Opgeleverd: 19 / 03 / 2024

media/molenaarenco/images/menco_projects_images/dsc03297-240319-035441
media/molenaarenco/images/menco_projects_images/dsc03297-240319-035441
media/molenaarenco/images/menco_projects_images/l1140320-240319-035433
media/molenaarenco/images/menco_projects_images/l1140320-240319-035433
media/molenaarenco/images/menco_projects_images/dsc03258-240319-035429
media/molenaarenco/images/menco_projects_images/dsc03258-240319-035429
media/molenaarenco/images/menco_projects_images/dsc03191-240319-035413
media/molenaarenco/images/menco_projects_images/dsc03191-240319-035413

Andere projecten in Herbestemming