Molenaar & Co architecten staat voor 'ontworpen tijd'

Wij zijn gefascineerd door historische, hedendaagse en toekomstige waarden in architectuur en ruimtelijke ordening. Die fascinatie dragen wij uit in ons werk: respect voor verleden en een open houding naar de culturele en technische ontwikkelingen van deze tijd, zowel in nieuwbouw als in renovatie en restauratie. Onze architectuur is vertellend associatief en oorspronkelijk tegelijk, met een bijzondere voorliefde voor materiaal, ambacht, techniek en ornament. M&Co is pleitbezorger van aansprekende en karaktervolle architectuur. Wij zijn kenners van cultureel erfgoed, historisch ambacht en bouwtechniek. De analyse van omgeving en opgave is medebepalend voor de keuze van vorm en techniek in het uiteindelijke ontwerp. Molenaar & C o architecten heeft een dertigjarige praktijkervaring als voortzetting van Molenaar & van Winden architecten.

Wij zijn ontdekkers, geïnteresseerd in de precieze vraag van de opdrachtgever, de kwaliteiten van een locatie en de (verborgen) kwaliteiten van een gebouw in geval van restauratie en/of herbestemming. Dit 'ontdekken' leidt tot verrassend functionele oplossingen, tot kwaliteit in hergebruik en tot vitaal erfgoed.

Wij zijn onderzoekers,met veel kennis van modern erfgoed die praktische oplossingen combineren met innovatie. Wij denken graag met u mee, durven buiten de bestaande kaders te zoeken en zijn verbinders van verleden – heden – toekomst.

Wij zijn oplossers van praktische vraagstukken, houden van de Japanse puzzel, van programma en ruimte. Wij zijn speels en vertellend in zowel nieuw- als vernieuwbouw, restauratie en herbestemming.

Dit alles is te zien in onze gevarieerde bureauportefeuille. Deze omvat onder andere nieuwbouw, bijvoorbeeld Ruijschenberg, 20steeeuwse restauraties waaronder het spectaculaire Justus van Effen complex en huis Sonneveld en herbestemmingsprojecten zoals Hof van Maerlant. Ook richten wij ons op particuliere woningbouw zoals huis Van Stokkom-Van Veen en huis Jacobs-Kester, utliteitsbouw met als voorbeeld Het Turfship, De Egelantier of Uitvaartcentrum Utrecht. Ook houden wij ons bezig met centrumplannen in groot stedelijke settings, zoals onze realisaties in Oostpoort te Amsterdam, de Mariënburg te Nijmegen en De Buitenban in Rotterdam-Hoogvliet, gebiedsontwikkeling en bijzondere bestemmingen.

Molenaar & Co architecten is ontwerp- én adviesbureau op het gebied van cultureel erfgoed, herbestemming en groot stedelijke duurzaamheidsprojecten zoals het Zuiderziekenhuis en de Lijnbaanhoven allen te Rotterdam. In september 2016 is samen met HCV architecten de opdracht voor renovatie van de monumentale Fierensblokken te Antwerpen verworven.

Molenaar & Co architecten is gevestigd aan de Achterhaven 130 in Rotterdam. Ir. Joris Molenaar is de bezielende directeur van het bureau. De grote ervaring van ir. Ing Willem Jan Paijmans, projectarchitect/chef de bureau, in het realiseren van architectonische en cultuurhistorische kwaliteiten met hedendaagse technische middelen is het fundament van veel projecten. Wij worden ondersteund door een aantal getalenteerde medewerkers en adviseurs.

Onze ontwerpervaring en kennis komen mede voort uit de inspirerende drive van Joris Molenaar en zijn brede ervaring met architectuur: zijn deelname aan grootstedelijke Welstand en monumentencommissies, en zijn advieswerkzaamheden voor opdrachtgevers zoals supervisie Verbeterprogramma Vreewijk . De onderzoeksactiviteiten, onder andere naar de werken van Brinkman & Van der Vlugt, hebben geleid tot diverse publicaties over architectuurpraktijk en theorie, onderwijs- en jurywerkzaamheden, met voordrachten in Nederland en buitenland.

De ontwerpen van M&Co architecten zijn meerdere malen genomineerd voor prijzen en bekroond. Voor de restauratie van het Justus van Effencomplex in Rotterdam ontvingen wij de Gulden Phoenix, Rijksprijs voor renovatie in 2013 en de Roterodamum Restauratieprijs. Voor zijn boek over het oeuvre van het architectenbureau Brinkman & Van der Vlugt ontving Joris Molenaar in 2013 de prijs voor het beste boek van Rotterdam, categorie ‘non fictie’.

Vanuit het samengaan van onderzoek- en ontwerpexpertise en het nauw overleg met u als opdrachtgever komen de ontwerpen van Molenaar & C o architecten tot stand: met particulieren en VVE's, ontwikkelaars, en bouwconcerns, gemeentelijke- en landelijke instanties op het gebied van ruimtelijke ordening, welstand en monumenten.

De Co van Molenaar & C o architecten heeft daarom betrekking op elke specifieke opgave. Wij zijn co-makers, we denken mee met u als opdrachtgever en komen zo tot architectuur voor lange duur!

Bureau Afbeelding