« back to all projects

Justus geopend op Open Mon.dag

Justus geopend op Open Mon.dag

Het Justuskwartier is op zaterdag 8 september, op Open Monumentendag, te bezoeken van 10 tot 17 uur.

De restauratie: 100% monument, 100% nu is voltooid!
In 2006 besloot Woonstad Rotterdam tot een grootscheepse restauratie van dit werelbefaamde monument van volkshuisvesting en stedenbouw. Uitgangspunt was het herstel van het gebouw in zijn oorspronkelijke waarde, gecombineerd met optimaal wooncomfort en energieprestatie. Dit uitgangspunt houdt ondermeer in dat de gevels na zorgvuldig gevel- en kleuronderzoek en reiniging in de originele staat zijn teruggebracht.
Het Justus van Effencomplex is in september geheel gereed. Het bestaat na de restauratie uit een rijke variatie van 154 woningen. Het woonoppervlakte varieert van 50m2 voor starters tot ruim 200m2 voor thuiswerkers. Een verticale samenvoeging over vier lagen levert spectaculaire grote woningen op. Bewoners kijken aan de ene kant uit op de stedelijke omgeving van Spangen en aan de galerijkant op de heringerichte binnenhoven. Op de plek, waar ooit tuinen en plantsoenen lagen, bevinden zich nu opgetilde gazons met bomen voor gemeenschappelijk gebruik. De woningen hebben een privéstoep die geleidelijk overgaat in het openbare wandelpad.
Architecten en medewerkers van Molenaar & Co architecten en Hebly Theunissen architecten zijn aanwezig


Archief