30 Jan 2012 nw naam Molenaar & Co architecten

/media/molenaarenco/images/news/originals/mcomonogram-voor-website_2015_06_08_014820.jpg

Geachte lezer,
Drie jaar na de aandelenoverdracht van Wilfried van Winden is het tijd om de handelsnaam van ons architectenbureau te wijzigen. Molenaar & Van Winden architecten gaat per 1 januari 2012 verder onder de naam Molenaar & Co architecten. Deze naam staat enerzijds voor de continuïteit van bedrijfsvoering en opvatting over architectuur, zoals u die de afgelopen jaren van ons heeft gekend, en tevens voor de verbetering van dienstverlening als architectenbureau onder sterk veranderende economische omstandigheden.
Met Molenaar & Co architecten wordt uitdrukking gegeven aan de overtuiging dat architectuur in samenwerking tot stand komt, zowel bij particulier opdrachtgeverschap als in complexe bouwprocessen. Natuurlijk is er de samenwerking binnen het team in het bureau, zowel met vaste als flexibele medewerkers. Daarnaast kent ons bureau op projectbasis samenwerkingen met collega-architecten zoals met Hebly Theunissen architecten bij de restauratie en vernieuwing van het Justus van Effen complex in Spangen en met Walraad architecten als VOF Molenaar & Van Winden Walraad bij de restauratie en aanpassing van museum Boijmans van Beuningen, beide te Rotterdam. Deze laatste activiteit zal per 1 januari 2012 worden gecontinueerd onder de naam Molenaar Walraad architecten. Ook zijn wij gewend om in grotere samenwerkingsverbanden te werken, zoals bij project Oostpoort in Amsterdam onder supervisie van Sjoerd Soeters.
Molenaar & Co architecten is er klaar voor om na 1 januari 2012 samen met u invulling te geven aan nieuwe vormen van samenwerking die in de bouw en architectuur worden ontwikkeld, zoals ketenintegratie in de woningbouw en collectief particulier opdrachtgeverschap. Dit om te komen tot efficiëntere processen en betere dienstverlening bij kwalitatief hoogstaande producten.
Actueel voor architecten is de opgave om de dienstverlening af te stemmen op de veranderingen in de ontwerp en bouwopgaven. Molenaar & Co architecten staat daarbij voor continuïteit èn vernieuwing, als co-maker in het ontwerp en bouwproces. Daartoe hebben wij de organisatie en werkwijze geschikt gemaakt voor deelname aan BIM projecten met Revit tekensystematiek. De eerste ervaringen hiermee zijn opgedaan bij zorgcentrum De Egelantier in opdracht van Dudok Wonen te Hilversum en bij het project Ruijschenberg voor Volker Wessels Stam + De Koning te Helmond, beide in uitvoering. In 2012 zal dit meer en meer de standaard zijn en worden voor nieuwe projecten.

Wij zien er naar uit om met u in het nieuwe jaar opnieuw te kunnen samenwerken!