De kuip 3.0

De Kuip 3.0,

Joris Molenaar is mede initiatiefnemer van ReddeKuip.nl. Deze initiatiefgroep staat voor het belang van stadion De Kuip in Rotterdam Zuid als bijzonder internationaal bekend voetbalstadion. Deze groep Rotterdams ondernemers, architecten, bouwkundigen, constructeurs en media deskundigen ziet kansen om een derde leven voor dit prachtige sfeervolle monument van voetbalhistorie: De Kuip 3.0

Zie www.reddekuip.nl

PERSBERICHT

ROTTERDAM 30 AUGUSTUS 2012

RED DE KUIP! met planvoorstel 'De Kuip 3.0'

Wat is eigenlijk de vraag?
De Kuip is het voetbalstadion pur sang. Deze zuiver functionele constructie heeft zich sinds 1937 bewezen als het meest sfeervolle stadion van Nederland dat gebouwd is voor interlands én competitievoetbal. De verbetering van comfort en overkapping van het stadion in 1994, nodig na zestig jaar voetbal, sluit echter niet meer aan bij het capaciteitsniveau van grote interlands. Het comfort van de monumentale stadionconstructie werd met de renovatie weliswaar verbeterd met behoud van de sfeer, maar de capaciteitsvraag werd toen niet opgelost.

Zo hebben de in 1994 in het stadion aangebrachte business-units – de Kuip was een van de eerste stadions met deze faciliteiten – in het stadion tot een vermindering van capaciteit en verslechtering van een aantal plaatsen geleid, terwijl er juist belangrijke exploitatiekansen bij deze business-units liggen. Andere betaalde voetbalorganisaties verdienen daar veel mee. Bij renovatie en uitbreiding is het goed mogelijk het aantal business-units uit te breiden en tevens de capaciteit op niveau voor interlands te verwerven.

Planvoorstel 'De Kuip 3.0'*
Er bestaan plannen om het bestaande stadion Feyenoord, een Gemeentemonument, te slopen en een nieuw stadion te bouwen. In antwoord hierop maakt onze initiatiefgroep met het planvoorstel 'De Kuip 3.0' zich sterk om de Kuip te behouden door haar uit te breiden met een derde ring. Hierdoor komt de totale capaciteit op zo'n 66.000 plaatsen (nu: 51.000 plaatsen) en een aanzienlijke vermeerdering van het aantal business-units, mogelijk tot 240 (nu 40).

De uitdaging is om dit te realiseren met behoud van de monumentale befaamde dubbele tribuneconstructie uit 1937 en van de unieke kwaliteiten van sfeer en vrij zicht vanaf elke plek op het veld. Dit kan door het dak uit 1994 op te vijzelen – zoals de constructeur van destijds, Arie Krijgsman, al eens heeft voorgesteld – door van buitenaf een derde ring in te brengen. Deze kan met een eigen scharnierconstructie boven de bestaande tweede ring worden gebouwd. De derde ring wordt afgesloten met het dak.
Onder deze nieuwe constructie blijft gebruik van en het zicht op de oorspronkelijke monumentale Kuip behouden. Aan de buitenzijde kan een nieuwe bekleding van een netwerk met ledverlichting het stadion een dynamisch en modern uiterlijk verschaffen, vooral in de avondsituatie.

Voordelen van planvoorstel 'De Kuip 3.0':
• Bij modernisatie blijft de sfeer onveranderd
• Bij modernisatie blijft de historische context behouden en kan het gebouw de status van Rijksmonument (nu Gemeentemonument) krijgen
• Modernisatie is duurzaam; duurzamer dan sloop en/of nieuwbouw
• Modernisatie van een bestaand, goed functionerend gebouw past beter in het huidige denken over duurzaamheid dan sloop en nieuwbouw. Te meer daar het hier om een Gemeentemonument gaat
• Uitbreiding kan zonder belemmering voor het spelseizoen worden uitgevoerd
• Modernisatie is vele malen goedkoper dan de 300 miljoen euro voor nieuwbouw
• Bij modernisatie zijn de kosten beheersbaar en deels gefaseerd
• Bij modernisatie worden de kosten niet afgewenteld op de gemeenschap via subsidies of rentevrije leningen
• Bij modernisatie hoeft geen kostbare grond te worden verworven
• Door gedeeltelijke afsluiting van de Stadionweg kan het stadion met Varkenoord worden verbonden
• Goede bereikbaarheid per trein, tram en auto blijft gehandhaafd

'De Kuip 3.0': een inspirerende omgeving
Met 'De Kuip 3.0' wordt niet alleen het Feyenoord-stadion zelf voor de toekomst geschikt gemaakt maar wordt tegelijkertijd een themapark gecreëerd waarin prof- en amateursport samenkomen. Het plan behelst het vrijmaken van het gehele gebied door het omleiden van het verkeer van de huidige Coen Moulijnweg. Zo ontstaat een Coen Moulijn Boulevard, een wandelgebied waar het voor en na de wedstrijden en de rest van de week gezellig toeven is. Het terrein van de Kuip en het sportpark Varkenoord worden met deze 100 meter brede strook samengevoegd tot een voor amateurs en profs groot sportpark.

De barrière die de verhoogde weg nu is, kan opnieuw worden vormgegeven en ingericht en wordt op deze manier het bindend element tussen 'De Kuip 3.0' en de sportvelden van Varkenoord. Het oefenveld van Feyenoord kan als inspirerend middelpunt bij de amateurvelden liggen. Zowel de Kuip als het Varkenoord-complex worden zo uit hun isolement gehaald, Op trainingsdagen lopen de spelers van Feyenoord over de Esplanade naar het trainingsveld op Varkenoord!

Tijdens de wedstrijddagen is de Boulevard alleen toegankelijk met een geldig wedstrijdkaartje, waardoor de veiligheid gewaarborgd blijft. De toegangscontrole voor het stadion wordt juist decentraal rondom de gehele Kuip ondergebracht in de vorm van geautomatiseerde ticketpoorten per tribunevak. Deze worden opgenomen in een nieuwe afrastering aan de voet van het stadion waar de historische stadion Feyenoord-poort deel van uit maakt. Crowdcontrol zal buiten de afrastering plaatsvinden; binnen de afrastering wordt men verdeeld in door stewards beheersbare groepen.

De inrichting van de Coen Moulijn Boulevard straalt vriendelijkheid uit en nodigt uit tot sport, ontspanning en vertier. Op het terrein is ruimte voor kiosken, de Feyenoord fanshop en promotieactiviteiten van de sponsoren. Er zijn podia voor het optreden van artiesten en terrassen. Tijdens wedstrijden is er hetzelfde alcoholbeleid als in het stadion. Als er geen activiteiten zijn is de Boulevard nog steeds een prettige omgeving om in te verblijven.

Het terrein rondom het stadion zal een meer groene inrichting kunnen krijgen. Ten behoeve van de business-seats en skyboxen worden dicht bij het stadion parkeerstrips aangelegd en een transferiumgarage voorgesteld. Op termijn zal de gehele directe omgeving van het stadion gewijd zijn aan sport en recreatie en ook gebruikt kunnen worden als ontspanningsgebied met manifestaties en picknickmogelijkheden: een vrij toegankelijk themapark voor amateur- en profsport met een goede uitstraling voor heel Rotterdam Zuid!

Initiatiefgroep
De initiatiefgroep reddekuip.nl staat voor het belang van de Kuip en geeft haar een nieuw leven middels bovenstaande planvoorstel 'De Kuip 3.0'. De initiatiefgroep bestaat uit Rotterdamse ondernemers, vooraanstaande architecten, bouwkundigen, constructeurs en mediadeskundigen.

Erwin Eekelaar, Joris Molenaar, Adriaan Geuze, Paul Groenendijk, Mick Eekhout, Arie Krijgsman, Michiel Holthinrichs, Daan Verhoeven, Robin van Holst.

Zie voor meer informatie: www.reddekuip.nl

In 1 week tijd zijn er al meer dan 5000 handtekeningen verzameld!

* De Kuip 1.0. (1937): de Kuip wordt geopend
De Kuip 2.0. (1994): algehele renovatie, comfortverbetering, plaatsing overkapping, bouw Maas(VIP)gebouw
De Kuip 3.0 (2012): planvoorstel uitbreiding Feyenoord-stadion met een derde ring en ruimtelijke herinrichting van het stadiongebied door initiatiefgroep reddekuip.nl


Archief