Lawickse Hof Wageningen

Over dit nieuwbouw project

Wageningen is een studentenstad bij uitstek die haar studenten een zo goed mogelijk onderkomen wil verschaffen. Gebouwd in opdracht van VOF Lawickse Hof, staat op de hoek van de Lawickse Allee en Rooseveltweg een fors complex met een verspringende opbouw dat plaats biedt aan 162 studenteenheden van studentenhuisvester Idealis. Het opvallende complex is op 8 oktober 2015 geopend.

De Lawickse Allee is de huidige benaming voor de oude weg van Utrecht naar Arnhem, een van oorsprong landelijk gebied met een wirwar aan boomgaarden, boerenerven, universiteits- openbare- en privébebouwing. Die atmosferische omgeving met zijn eigen tijdsplooien en karakteristieken wil de gemeente zoveel mogelijk intact laten en versterken, ondanks nieuwe ingrepen. Dit was ook de kern van het plan de 'Nieuwe van Nu' waarbij het bestaande gebied - inclusief de omgeving van de Lawickse Allee - omgevormd is tot een deel van de nieuwe stadsrand van Wageningen. Echter, met behoud van de bestaande historische bebouwing en het daarachter gelegen buitengebied.

Het monumentale, bakstenen L-vormige gebouw staat op een robuuste plint met horizontale reliëfaccenten. De in hoogte verspringende gevel telt vier tot zeven verdiepingen, inclusief het met vlakke keramische leipannen bedekte mansardedak. De woningen strekken zich uit over de hele gevel: vanaf de plint tot en met de dakkapellen en bestaan uit twee typen. Zo zijn er 146 éénkamer eenheden met een omvang tussen de 14 en 30m2 en 16 appartementen met een oppervlakte van 50 tot 70m2. De regelmatige gevelwand wordt verrassend verlevendigd door erkers, balkonhekken en gekleurde gevelvlakken die zijn opgebouwd uit rode, gele, witte en oranje baksteen. Deze zorgen er voor dat het woonblok zich visueel 'verkleint' en zich qua vorm spiegelt aan voorbeelden uit de vorige eeuw in de directe omgeving, inclusief de spitse, zinken pinakels op het dak van de hoogste delen. De vroeg 20ste eeuwse architectuur in de omgeving van de Lawickse Allee was voor Molenaar & Co architecten het uitgangspunt voor het ontwerp van de Lawickse Hof, gebaseerd op een schetsontwerp van Wilfried van Winden. Op de noordelijke kopgevel is een metselwerkpatroon aangebracht met verwijzing naar het schild van de Heeren van Lawicken, ooit bewoners en naamgevers van de locatie. Zo ontstaat een complex verankerd in de historie en de plek waar studenten van nu en morgen zich mee kunnen identificeren.

Opdrachtgever: VOF Lawickse Hof

Uitvoering: Roelofs & Haase Aannemingsbedrijf, Rijssen

Oplevering: 2015

Fotografie: Luuk Kramer

2015-09-29-09-lawickse-hof-javastraat-wageningen
2015-09-29-09-studentenhuisvesting-lawickse-hof-wageningen
2015-08-27-10-12398-lawicksehof-lk-15093-76
2015-07-06-02-dsc07981-jpg
2015-07-06-02-dsc07978-jpg
2015-09-29-09-lawickse-hof-studentenhuisvesting-wageningenklein
2015-09-29-10-12398-15166-001lk
2015-09-29-10-12398-15166-003lk
2015-09-29-10-12398-15166-004lk
2015-09-29-10-12398-15166-009lk
2015-09-29-10-12398-15166-002lk
2015-09-29-10-12398-15166-010lk
2015-09-29-10-12398-15166-012lk
2015-09-29-10-lawickse-hof-accomodation-idealis-wageningenklein

Andere projecten in Nieuwbouw