Empel Den Bosch

Over dit nieuwbouw project

In het rivierengebied ten noorden van Den Bosch, ligt als een afgeplatte cirkel het forensen- en polderdorp Empel. De kern met kerk, wederopbouwwinkels en 700 woningen is de laatste twee decennia uitgebreid met zo’n 1800 woningen, gevat in een forse vierdelige waaier rond het ‘oude’ Empel. Hierdoor lijkt het dorp een driehoekig bastion geworden, ingeklemd tussen de A2 en het waterrijke landschap van Maas en Zuid-Willemsvaart. Ons bureau ontwierp voor het meest zuidelijke deel een buurt met 250 woningen in een formidabel, eenduidig architectonisch idioom dat de bijzondere woonwijken Vonkenwaard noord en zuid en Kasteeldreef opleverde.

Die architectonische verbinding wordt in de drie wijken bereikt door de consequente toepassing van wit- en lichtgrijs gestuukte gevels, forse bruine bakstenen contouren rond vensters en plinten en hoge- met rode pannen bedekte kappen. Kern van Vonkenwaard-noord is de crescent met blokken drie- en vierkappers met daarachter ringen rijwoningen, tweekappers en villa’s. Incidentele torenvormige dakkapellen en een verspringend dakenlandschap kenmerken de blokken grondgebonden woningen in Vonkenwaard-zuid, terwijl aan de Kasteeldreef de schuren van tweekappers worden verbonden door een pergola en een enkele eengezinswoning de drie hoeken van deze wijk markeert.

Opdrachtgever: Van Wanrooij bouw & ontwikkeling

Uitvoering: Van Wanrooij bouw & ontwikkeling

Oplevering: Opgeleverd: 30 / 06 / 2011

Fotografie: Luuk Kramer

Empel Den Bosch
2018-06-22-12-05276-empel-lk-18138-002
2018-06-22-12-05276-empel-lk-18138-012
2018-07-11-12-05276-empel-lk-18138-042
2018-06-22-12-05276-empel-lk-18138-015
2018-06-22-12-05276-empel-lk-18138-021
2018-07-11-12-05276-empel-lk-18138-019
2018-06-22-12-05276-empel-lk-18138-027
2018-06-22-12-05276-empel-lk-18138-044
2015-06-30-12-05276-empel-20denbosch-vogelvlucht

Andere projecten in Nieuwbouw