30 Jun 2013 Justus van Effen Gulden Feniks 2013 gewonnen!

/media/molenaarenco/images/news/originals/580501_662401217120359_1528718831_n.jpg

Hoera we hebben de Gulden Feniks 2013 gewonnen!
Op 4 juni j.l. is de Gulden Feniks toegekend aan het Justus van Effenkwartier in de wijk Spangen in Rotterdam. De opdrachtgever van deze restauratie is Woonstad Rotterdam, eveneens eigenaar van dit complex; de restauratiearchitecten zijn Molenaar & Co architecten en Hebly Theunissen architecten.
Het bijna honderd jaar oude Justuskwartier werd – na een twee jaar durende restauratie – in september 2012 opgeleverd, waarbij dit ooit gehavende Rijksmonument van sociale woningbouw in ere werd hersteld en aangepast aan moderne, duurzame wooncondities. Het complex destijds in 1920 ontworpen door Michiel Brinkman, was van meet af aan in stedenbouwkundig- en architectonisch opzicht een voorbeeld voor maatschappelijk wonen.
De jury schrijft in haar rapport: "Het project laat zien dat je fouten van vroeger kunt herstellen als je kiest voor een gewetensvolle manier van renoveren. Het Justus van Effencomplex is een voorbeeld van voorbeeldig opdrachtgeverschap en toont aan dat waar je investeert in kwaliteit en bereid bent 'all the way' te gaan je een monument in ere kunt herstellen. Ook in deze tijd. Door toekomstgerichte aanpak is een van de mooiste projecten van sociale woningbouw met veel gevoel voor het oude verweven met de eisen van deze tijd. Ontroerend is ook het binnenterrein dat met zijn subtiele inrichting het gedachtegoed van Brinkman eer aandoet en enorm bijdraagt aan de kwaliteit van het project. Het project is in de ogen van de jury met lef gedaan omdat het een markt aanboort waarvan 'men' zegt dat die er niet is. Woningen van 50 m2, daarvoor zou geen belangstelling bestaan. Het complex bewijst het tegendeel. Kortom: een reveille van een vervallen monument dat in de ogen van de jury navolging verdient."
Andere genomineerden in de categorie Renovatie waren: de Monarch I in Den Haag, het Rijksmuseum en het Apollohuis in Amsterdam.
EN NATUURLIJK GAAN WIJ DOOR MET ONZE MOOIE RESTAURATIES !!!