Molenaar & Co geselecteerd voor Wonen in Winkels

Rotterdam

/media/molenaarenco/images/news/originals/2016-gr-woonlab010-winkels_2017_02_10_014010.jpg

De jury van de Open Oproep Wonen in Winkels heeft vijf architectenbureaus geselecteerd voor de architectenpool 'Wonen in Winkels'. De gemeente Rotterdam ontving 86 inzendingen. De toekomstige bewoners van veertien winkelpanden, die worden verkocht als kluswoning, ontvangen een ‘architectencheque’ van € 2.000 (excl. btw) van de gemeente. Zij kunnen deze cheques besteden bij één van de bureaus uit de architectenpool.De inzendingen zijn beoordeeld door een jury bestaande uit Marinke Steenhuis, cultuurhistorica bij SteenhuisMeurs, Gert Jan te Velde, partner bij Van Schagen Architekten, Leonie Andriesse, expert Wonen Gemeente Rotterdam, Nanke Hofstra, zelfbouwmakelaar Gemeente Rotterdam en Jeroen de Bok, Woonlab 010 (voorzitter, geen stemrecht).
De jury was erg onder de indruk van het aantal én de kwaliteit van de inzendingen. Zij selecteerde de vijf architectenbureaus aan de hand van een aantal criteria: de kunde om de ruimtelijke mogelijkheden van deze transformatieopgave te herkennen en inzichtelijk te maken, de visie op deze opgave, de kennis van praktische uitvoeringsaspecten en de communicatieve vaardigheden.
De geselecteerde bureaus zijn:

Deze vijf bureaus sluiten ieder op hun eigen manier aan bij de gestelde opgave. Hun inzendingen tonen de juiste combinatie van kennis/ervaring en enthousiasme voor de opgave. Bovenal laten ze met goed gekozen referentiebeelden en principeschetsen zien een goed inzicht te hebben in de belangrijkste ruimtelijke kwesties. Bij de keuze van de bureaus heeft de jury ook getracht de architectenpool een ‘brede’ samenstelling te geven, die recht doet aan de beoogde variatie in panden en bewoners die van de pool gebruik kunnen gaan maken.
De Open Oproep Wonen in Winkels wordt uitgeschreven door de gemeente Rotterdam, cluster Stadsontwikkeling, projectgroep Woonlab 010. Hiermee wil de gemeente onder meer invulling geven aan doelstellingen uit de Architectuurnota. De gemeente Rotterdam heeft Architectuur Lokaal gevraagd om ondersteuning bij deze Open Oproep.