25 jaar M&vW

Dit boekje is verschenen ter gelegenheid van het vijfentwintigste jaar Molenaar & Van Winden architecten.

Het bevat een thematische keuze van vijfentwintig gerealiseerde, in aanbouw of in voorbereiding zijnde projecten, aangevuld met vijf thema compilaties van tien projecten per thema. Deze vijfenzeventig werken vormen een weerslag van vijfentwintig jaar samenwerken, met en voor opdrachtgevers, stedenbouwkundigen en supervisoren, gemeenteambtenaren, adviseurs en bouwers.