« back to all projects

Mathenesserweg

Mathenesserweg

Sinds 2017 werken wij samen met de stadsmarinier en bewoners van de Mathenesserweg aan gevelverbetering van huizen en winkels van deze monumentale stadsallee (1925 1928). Richtinggevend hierbij is het document Gebruiksaanwijzing Gevelonderhoud Mathenesserweg dat wij in opdracht van de gemeente Rotterdam schreven. Deze handleiding is een handvest om een meer oorspronkelijk en eenduidig gevelbeeld te bereiken en om alle pandeigenaren te stimuleren het onderhoud van de gevels op een gelijke manier uit te voeren. Belangrijk voor huiseigenaar en bewoner. Want, naast de esthetische verbetering, ziet de eerste zijn bezit door de onderhoudsinvesteringen in waarde stijgen en de laatste zijn wooncomfort en energielasten respectievelijk stijgen en dalen. Kortom, een win win situatie die leidt tot een totale verbetering van de buurt en van Rotterdam op wijkniveau!

Opdrachtgever: Stadsmarinier Bospolder Tussendijken, Gemeente Rotterdam.