Huis Sonneveld, Rotterdam

Over dit restauratie project

Publiekstrekkende museumwoning

Voorheen in verval geraakt, maar sinds 2001 weer in volle glorie hersteld en voorbeeld van modern, luxueus wonen uit de jaren dertig van de vorige eeuw. Het gaat hier om huis Sonneveld (Jongkindstraat 12) ontworpen en gebouwd door architectenbureau Brinkman & Van der Vlugt van 1929 tot 1933. Het huis is genoemd naar zijn opdrachtgever, A.H. Sonneveld, directielid van de Van Nellefabriek in Rotterdam-Overschie. Al in de jaren dertig was de villa een internationaal icoon van Nieuw Zakelijk wonen. Stichting Volkskracht Historische Monumenten, eigenaar sinds 1997, besloot na twee jaar inventarisatie en studie door ons bureau om de villa tot museumwoning te bestemmen. Vanwege de kennis van de werken van L.C. van der Vlugt en ervaring met restauratie, ontving ons bureau in 1999 de vervolgopdracht tot herstel van dit Rijksmonument en reconstructie van het interieur. Het Nieuwe Instituut (voorheen NAi) is beheerder van de museumwoning.

De complexe plattegrond van de monumentale witgepleisterde villa is geënt op het Franse luxe burgerwoonhuis en bestaat uit een onafhankelijk van elkaar functionerend woon- en dienstgedeelte. In de termen van le Corbusier is de villa: een 'huis als een machine'. Het huis heeft drie lagen op een kelder en is omgeven door een mee ontworpen stadstuin. Het gevelbeeld laat een compositie zien van vertikaal en horizontaal, open en gesloten, massa en vlakken, hoog en laag en terrassen en bordessen met dunne hekwerken, waarbij scheepsdetaillering het ontwerp heeft geïnspireerd. Doel bij de minutieuze restauratie en reconstructie van het interieur was om het oorspronkelijke ontwerp en de toegepaste materialen zo authentiek mogelijk te herstellen of reconstrueren. Dit betrof onder andere de gevels met met stuuk en stalen ramen, de conservering van het staalskelet in de droge spouw, de tuinaanleg, de inrichting van de sanitaire ruimten, maar ook de reconstructie van het volledige interieur. Via kleuren- en weefselonderzoek met verschillende specialisten werd het interieur van de verschillende ruimten met een verrassend scala aan oorspronkelijke kleuren en stofferingen, waaronder oranje, hardgroen, primaire, brons en metaalkleuren, in oude luister hersteld. Een groot deel van de door de familie Sonneveld in 1933 aangeschafte Gispen inrichting werd door de familie in bruikleen gegeven. Voor de verdere herinrichting is gebruik gemaakt van origineel stalen buismeubilair en Leerdams glaswerk, verkregen via particuliere- en museale bruiklenen, en enkele remakes.

Opdrachtgever: Stichting Volkskracht Historische Monumenten, Rotterdam

Uitvoering: Schakel & Schrale, Amsterdam

Oplevering: 2001 ©Molenaar & Van Winden architecten

Fotografie: Jannes Linders

2015-04-10-02-9793-rotterdam-20huis-20sonneveld-exterieur-20img0005-jl-20bewerkt
2015-04-10-02-9793-rotterdam-20huis-20sonneveld-exterieur-20img0008-jl
2015-04-10-02-9793-rotterdam-20huis-20sonneveld-exterieur-20img0011-jl
2015-04-10-02-9793-rotterdam-20huis-20sonneveld-exterieur-20img0016-uit-20villapark-20in-20the-20city-jl
2015-04-10-02-9793-rotterdam-20huis-20sonneveld-interieur-20img0006-jl
2015-04-10-02-9793-rotterdam-20huis-20sonneveld-interieur-20img0010-jl
2015-04-10-02-9793-rotterdam-20huis-20sonneveld-interieur-20img0007-jl
2015-04-10-02-9793-rotterdam-20huis-20sonneveld-interieur-20img0016-jl
2015-04-10-02-9793-rotterdam-20huis-20sonneveld-interieur-20img0018-jl
2015-06-29-01-9793-rotterdam-20huis-20sonneveld-dia-20scan-2033
2015-06-29-01-9793-rotterdam-20huis-20sonneveld-interieur-20img0001-jl
2015-06-29-01-9793-rotterdam-20huis-20sonneveld-interieur-20img0003-jl
2015-06-29-01-9793-rotterdam-20huis-20sonneveld-interieur-20img0002-jl
2015-06-29-01-9793-rotterdam-20huis-20sonneveld-interieur-20img0006-jl
2015-06-29-01-9793-rotterdam-20huis-20sonneveld-interieur-20img0009-jl
2015-06-29-01-9793-rotterdam-20huis-20sonneveld-interieur-20img0013-jl
2015-04-10-02-9793-rotterdam-20huis-20sonneveld-situatie

Andere projecten in Restauratie