Ned. Herv. Kerk, Rotterdam

Over dit nieuwbouw project

Uitbreiding van de Nederlands Hervormde Kerk met een kerkzaal en bijbehorende ruimten, ten behoeve van 'rouwen en trouwen' en het houden van vergaderingen en bijeenkomsten voor de kerkgemeenschap en inwoners van Hoogvliet. Dat was de opdracht in een omgeving waar dominante hoogbouw het oude dijkdorp Hoogvliet heeft verdrongen. De 18de eeuwse kerk van de Hervormde Gemeente is een relict van de historische lintbebouwing die de Groene Kruisweg doorsneed. Het sobere bakstenen gebouw heeft spitsboogramen en een spits toelopend dak waarop een met koper beklede toren prijkt.

De nieuwe zaal staat los van de kerk maar is daarmee verbonden door een glazen corridor waardoor een hof ontstond. Het gebouw heeft open en gesloten zijden. Zo zijn de gevels aan de hof waar de ingang ligt, transparant door de toepassing van glas, staal en hout. De overige gevels zijn uitgevoerd in baksteen en daardoor - op de smalle ramen na - vrijwel geheel gesloten. In de zijgevel langs de Groene Kruisweg zijn pilasters opgenomen die zich voort zetten in de open colonnade rond de hof. Een forse kroonlijst loopt langs het hele gebouw en verbindt de kerkzaal aan de achterzijde met de kerk. In het gebouwtje komen elementen van het kerkgebouw terug, zoals de eerder genoemde pilasters en de groene dakbekleding in de zaal die verwijst naar de kopergroene torenspits. Het gebogen metalen dak is gebaseerd op het spitse tongewelf in de kerk. Een sierlijk gedraaid smeedijzeren hekwerk dat tussen de open colonnade is geplaatst, sluit hof en ingang af.


Opdrachtgever: Voogdij van de Hervormde Gemeente Hoogvliet

Uitvoering: Zoeterman bv, Rhoon

Oplevering: 1996 ©​Molenaar & Van Winden architecten

Fotografie: Jannes Linders

2015-04-09-10-9455-hoogvliet-20uitbreiding-20kerk-compleet1-jl
2015-04-09-10-9455-hoogvliet-20uitbreiding-20kerk-compleet2-jl
2015-04-09-10-9455-hoogvliet-20uitbreiding-20kerk-hofzijde-jl
2015-04-21-10-9455-hoogvliet-20uitbreiding-20kerk-interieur-jl
2015-04-21-10-9455-hoogvliet-20uitbreiding-20kerk-situatie

Andere projecten in Nieuwbouw