Boijmans restauratie museumtoren, Rotterdam

Over dit studie & advies project

Restauratie museumtoren en diverse ruimtelijke aanpassingen

In 2011 ging de samenwerking tussen M&Co en Walraad architecten voor Museum Boijmans van Beuningen verder met begeleiding van de torenrestauratie en verschillende noodzakelijke aanpassingen betreffende hedendaagse beveiliging en techniek. Opnieuw met zoveel mogelijk onzichtbare kwaliteiten, evenals het geval was bij onze herinrichting van de Bodon/ Robbrecht & Daem vleugel in het museum in 2009. Met respect voor het goed doordachte ruimtelijk ontwerp en de esthetische detaillering van A. van der Steur, de architect die het museum in 1935 een eeuwigheidswaarde verschafte, is techniek en beveiliging ingepast en de toren bouwfysisch en esthetisch hersteld.

De opdracht omvatte:

  • Restauratie van de museumtoren. Deze bestond uit het aanbrengen van een scheiding in de open verbinding tussen het klimaat van museum en toren, een scheiding die in het vervolg condens en vochtschade op de bakstenen buitenmuren moest voorkomen. Bij de restauratie werd het baksteen, koper- en staalwerk hersteld en kreeg de lantaren een nieuwe beglazing. Ook zijn in de toren de historische ruimtes opgeknapt.
  • Inrichting van een moderne controlekamer voor beveiliging in de voormalige educatieve ruimte en het vroegere depot, rechts van de poort aan de straatkant. Voordeel van deze nieuwe locatie is dat de kamer in direct contact staat met museum én het Museumpark.
  • Het aanbrengen van nieuwe - onzichtbare- veiligheidsvoorzieningen in de museumzalen.
  • Het zo onzichtbaar mogelijk omleggen van de hemelwaterafvoeren die oorspronkelijk door het museum liepen om wateroverlast te voorkomen.
  • Restauratie van niet goed functionerende ramen.

Opdrachtgever: Ontwikkelbedrijf Rotterdam

Uitvoering: Aannemersbedrijf H.J. Jurriёns bv, Delft (toren`) e.a.

Oplevering: 2011

Fotografie: Janners Linders

Toren-Boijmans-001_JHML1110-5715.jpg
Toren-Boijmans-002_JHML1110-5753.jpg
Toren-Boijmans-003_JHML1110-5717.jpg
2015-01-22-12-0539-boijmans-gebouw-20panorama
2015-05-07-11-05285-boijmans-situatie-201op5000
2015-05-07-11-toren-20boijmans-20walraad
2015-05-07-11-05285-boijmans-luchtfoto-20noord-20zuid-1994-uit-20bouwen-20aan-20monumenten

Andere projecten in Studie & Advies