Peperklip Rotterdam

Over dit herbestemming project

De Peperklip is gebouwd naar ontwerp van Carel Weeber en is een woongebouw met bijna 550 woningen en een aantal bedrijfsruimtes. Het iconische gebouw is opgeleverd in 1982 en was nu naar huidige maatstaven in comfort, beleving en energie efficiƫntie aan verbetering toe. Het pakket ingrepen dat eigenaar Vestia uiteindelijk heeft gekozen betrof na-isolatie van het dak en kopgevels, het vraaggestuurd maken van de woningventilatie, vernieuwing van de inrichting van de gemeenschappelijke ruimtes, toevoegen van decoratieve anti-insluipvoorzieningen, vervanging van de woningkozijnen en verbetering van de houten trappenhuiskozijnen.

Molenaar & Co architecten werd gevraagd als technisch-architectonisch adviseur om naast ontwerpend architect Clara Froger de ingrijpende kozijnvervanging en -verbetering uit te denken, te verbeelden en toe te lichten aan de commissie welstand en monumenten. Het gekozen uitgangspunt was om zoveel mogelijk binnen de belijning en uitstraling van het oorspronkelijke ontwerp te blijven. Het gebouw is weliswaar geen monument, maar dermate iconisch dat het op zijn plaats was om het als zodanig te benaderen.

De houten trappenhuiskozijnen waren relatief eenvoudig te verbeteren en te voorzien van dubbel glas en isolerende hardglas klepraampjes. De in grote getalen voorkomende appartementskozijnen behoefden meer aandacht. In het oorspronkelijke ontwerp van Weeber waren de woningkozijnen aan de onderzijde voorzien van zwaar uitgevoerde suskasten die zorgden voor de natuurlijke toevoer van verse buitenlucht, maar die tegelijk het lawaai moesten buiten houden. Dit werd destijds gedaan vanwege de geluidsbelasting van het aangrenzende treinspoor. Inmiddels ligt het spoor ondergronds, dus is de geluidsbelasting, hoewel nog steeds substantieel, minder. Een ander gewijzigd uitgangspunt was dat een laag rooster niet meer gewenst werd vanwege tochtklachten daardoor. Na een grote inventarisatie van beschikbare ventilatietoevoer-oplossingen en intensief overleg binnen het bouwteam, is gekozen voor aluminium kozijnen met een akoestisch dempend toprooster, hetgeen de minste impact had op het architectonische beeld. Molenaar & Co architecten heeft de verschillende opties verbeeld en daarop de voor dit gebouw meest passende oplossing getekend en met succes beargumenteerd bij welstand.

Oplevering: Opgeleverd: 19 / 03 / 2024

Fotografie: Luuk Kramer

media/molenaarenco/images/menco_projects_images/22017-44-240319-032334
media/molenaarenco/images/menco_projects_images/22017-04-240319-032330
media/molenaarenco/images/menco_projects_images/22017-09-240319-032326
media/molenaarenco/images/menco_projects_images/22017-10-240319-032322
media/molenaarenco/images/menco_projects_images/22017-15-240319-032317
media/molenaarenco/images/menco_projects_images/22017-14-240319-032313
media/molenaarenco/images/menco_projects_images/22017-28-240319-032308

Andere projecten in Herbestemming