‘Weerbare schil’ voor een functionele nutsvoorziening in park Fort Krayenhoff

Categorie:

In de wijk Koningsdaal aan het Waalfront te Nijmegen zijn twee nutsstations voor elektriciteit en stadsverwarming geplaatst in de rand van het nieuwe park op het voormalig Fort Krayenhoff. Molenaar & Co architecten hebben een bij het park passende architectonisch ontwerp gerealiseerd. De bogen in het metselwerk verwijzen naar gewelven in de dikke fortificaties: robuust, bakstenen boogconstructies afgedekt met aarde om de schade van inkomende projectielen te dempen. De solide bogen contrasteren met de strakke lijnen van de cortenstalen deuren en roosters, en de dito staalplaten beëindiging van de aarden wallen in het park. Zo vormt dit bouwwerkje een logische voortzetting van het Park.... read news item »

Straks comfortabel en betaalbaar wonen in het markante baksteenmodernisme van de Fierenshoven.

Categorie:

AG Vespa herontwikkelt in Antwerpen de Fierenshoven uit 1938 naar ontwerp en onder directie van Molenaar & Co architecten en HappelCornelisseVerhoeven. De gerestaureerde gevels zijn inmiddels weer in volle glorie te ervaren: de gele verblendsteen gevels, de zout geglazuurde kozijnkaders, de keramische gebouwplint aan de straat en aan de hof de andere wereld van rode baksteengevels met de grind bezette balkons en natuursteen dorpels. Het ontwerp van Fierens wordt compleet door een nieuw ontworpen appartemententoren op de vrijgekomen hoek. De grotendeels terrazzo traphallen zijn hersteld en de nieuwe huurwoning interieurs zijn geïnspireerd op de oorspronkelijke art deco afwerking van architect Fierens. De opleveringen komen in zicht.... read news item »

Gebiedsontwikkeling Zuiderziekenhuis te Rotterdam door BOEi en Impact voltooit zich

Categorie:

Met de ingebruikname van het Zuidergymnasium en de start verkoop van Het ZuideR Carré op 22 september komt de gebiedsontwikkeling van het voormalig Zuiderziekenhuis te Rotterdam in een afrondende fase. Molenaar & Co architecten is vanaf 2013 betrokken bij deze cultuurhistorische gebiedsontwikkeling. Wij ontwierpen de herbestemming van het voormalig poortgebouw tot gymnasium en de transformatie van het hoofdgebouw tot 72 koopappartementen. Tezamen met de rondom nieuw gebouwde koopwoningen en de herbestemming van de paviljoens tot eengezins koopwoningen wordt het voormalig ziekenhuisterrein een moderne wijk met karakter en heeft deze historische plek in Rotterdam Zuid een nieuwe toekomst voor de boeg.... read news item »

Maanwijk Leusden, Heijmans showcasegezonde leefomgeving raakt bewoond

Categorie:

23 september j.l. was het opleverfeest van Maanwijk Leusden. M&Co ontwierp samen met Flux landscape architecture deze nieuwe buurt langs de Groenezoom te Leusden. De 120 woningen in drie hofjes met twee buurttuinen en parkaanleg staan voor een levendige bewonersmix van starters, sociale huurders en kopers van levensloopwoningen, tweekappers en laanwoningen in drie stijlen. Het landschap garandeert een gezonde leefomgeving voor mens en natuur. Maanwijk is de eerste park inclusieve wijk van de Utrechtse Heuvelrug, waar bewoners in de collectieve moes- en pluktuin activiteiten opzetten die bijdragen aan verbondenheid met de natuur.... read news item »