« back to all projects

Maanwijk Leusden, Heijmans showcasegezonde leefomgeving raakt bewoond

Maanwijk Leusden, Heijmans showcasegezonde leefomgeving raakt bewoond

23 september j.l. was het opleverfeest van Maanwijk Leusden. M&Co ontwierp samen met Flux landscape architecture deze nieuwe buurt langs de Groenezoom te Leusden. De 120 woningen in drie hofjes met twee buurttuinen en parkaanleg staan voor een levendige bewonersmix van starters, sociale huurders en kopers van levensloopwoningen, tweekappers en laanwoningen in drie stijlen. Het landschap garandeert een gezonde leefomgeving voor mens en natuur. Maanwijk is de eerste park inclusieve wijk van de Utrechtse Heuvelrug, waar bewoners in de collectieve moes- en pluktuin activiteiten opzetten die bijdragen aan verbondenheid met de natuur.