« back to all projects

Gebiedsontwikkeling Zuiderziekenhuis te Rotterdam door BOEi en Impact voltooit zich

Gebiedsontwikkeling Zuiderziekenhuis te Rotterdam door BOEi en Impact voltooit zich

Met de ingebruikname van het Zuidergymnasium en de start verkoop van Het ZuideR Carré op 22 september komt de gebiedsontwikkeling van het voormalig Zuiderziekenhuis te Rotterdam in een afrondende fase. Molenaar & Co architecten is vanaf 2013 betrokken bij deze cultuurhistorische gebiedsontwikkeling. Wij ontwierpen de herbestemming van het voormalig poortgebouw tot gymnasium en de transformatie van het hoofdgebouw tot 72 koopappartementen. Tezamen met de rondom nieuw gebouwde koopwoningen en de herbestemming van de paviljoens tot eengezins koopwoningen wordt het voormalig ziekenhuisterrein een moderne wijk met karakter en heeft deze historische plek in Rotterdam Zuid een nieuwe toekomst voor de boeg.

Archief