« terug naar overzicht

Promotie Maanwijk Leusden van start, "goed voorbeeld van de ‘inclusieve wijk’"

Promotie Maanwijk Leusden van start, "goed voorbeeld van de ‘inclusieve wijk’"

‘All inclusive’ is een term voor Maanwijk, waar wonen, natuur, innovaties en deelmobiliteit een duurzame woonbeleving vormen. De buurt is veel meer dan 84 grondgebonden woningen, van starters rijwoning tot tweekapper, en 36 sociale huurwoningen. Maanwijk is de afronding van Leusden-Zuid. Tegelijk is het ook de entree van Leusden. Die dubbele functie is leidend geweest voor de opzet van de wijk. Het ontwerp is geïnspireerd op het voormalig agrarische landschap met informele erfbebouwing. Dat betekent veel groen en plekken waar je elkaar kunt ontmoeten. Ieder hof heeft een eigen karakter met een eigen kapvorm, gevel en kleurstelling. De lintbebouwing bestaat uit een mix van deze architectuurstijlen. De woningen krijgen verschillende hoogtes en worden onderbroken met doorgangen naar de hofjes. Maanwijk krijgt eigentijdse architectuur met traditionele referenties, maar niet te historisch. 

https://www.maanwijk.nl/nieuws/vijf-vragen-aan-architect-joris-molenaar/