05 Nov 2019 Open Huis Molenaar & Co architecten

/media/molenaarenco/images/news/originals/news-2019-11-05-013431_2019_11_05_013431.jpg

Donderdag 31 oktober hield Molenaar & Co architecten een Open Huis in haar nieuwe onderkomen: het VOC Zeemagazijn in Delfshaven. Hieronder een sfeerimpressie en een korte weergave van het dankwoord van Joris Molenaar.

Eigentijds ‘ontworpen tijd’

Hartelijk welkom allen in het nieuwe huis van Molenaar & Co architecten, fijn dat jullie ons met je bezoek vereren. Ik wil kort wat toelichten over hoe we hier zijn gekomen.

Het VOC Zeemagazijn waar we zijn is door particulier opdrachtgeverschap op initiatief van Hulshof architecten en Urbannerdam gestart. Ik leerde de plannen kennen in 2015 als lid van de monumenten- en welstandscommissie Rotterdam. Bij de beoordeling bezochten we het sterk vervallen pand maar ik dacht er nog niet aan of dit iets voor ons zou zijn. De bewonersgroep van tien particulieren en een bedrijf kreeg de plannen rond en vroeg vergunning aan op het uitgewerkt plan.

In november 2016 sprak ik Ineke Hulshof en vroeg haar hoe het met het project stond. De groep wilde tot uitvoering overgaan, maar het kantoorgedeelte kwam niet rond. ‘Is dat niet iets voor jou…?’ vroeg Ineke. Ik zei: waarom niet, stuur maar op, dan kijk ik er naar!

Mijn vrouw Elly en ik hebben de jaarwisseling 2016 – 2017 benut om alles te overwegen en in januari 2017 besloten op de rijdende trein van dit CPO project te stappen. We hebben het plan naar eigen inzichten kunnen aanpassen, met bereidwilligheid van de initiatiefgroep. Daarna hebben we het interieur uitgewerkt waarbij we zoveel mogelijk van de gevonden historische relicten hebben opgenomen.

Het duurde tot na de zomer om de bouw rond te krijgen, waarvoor Huurman Leiden als hoofdaannemer uit de bus kwam. En in najaar 2017 is door Brefu funderingsherstel gestart met de uitvoering. Bij die gelegenheid hield Paul van de Laar, directeur van museum Rotterdam, een fraai betoog over de historie van dit oorspronkelijk uit de zeventiende eeuw stammende pand. Die historie was voor ons van doorslaggevende betekenis om in het pand te willen investeren: dit past goed bij ons.

M&Co architecten is gefascineerd in hoe historie te benutten is in eigentijdse architectuur. Duurzaam betekent voor ons: ontwerpen met de tijd, in de tijd en aan de tijd. Ook met monumenten! We werken met respect voor verleden én met een open houding naar de maatschappelijke en technische ontwikkelingen van deze tijd, zowel in nieuwbouw, in herbestemming als bij restauratie.

Ons nieuwe bureau is een mooi voorbeeld van ‘ontworpen tijd’, het motto van onze bedrijfsvisie. Twee eeuwen was dit pand het VOC Zeemagazijn van de kamer Delft, met naast opslag van scheepsbenodigdheden ook de equipagemeesterswoning en kantoor. Na de ontbinding van de VOC in 1803 werd het Zeemagazijn bestemd tot marine hospitaal en vervolgens is het anderhalve eeuw als soda en zeepfabriek gebruikt, waar nog de Biotex is uitgevonden. In 1995 sloot AKZO hier de fabriek en werd het gebied gesaneerd.

Nu is het Zeemagazijn het enige historische pand van de voormalige werven en pakhuizenwereld die hier sinds eind zestiende eeuw was gegroeid. Het Zeemagazijn is herbestemd tot appartementen met ons bureau in het voormalige equipagemeester woning. Programma, gebruik en interieur zijn door ons in de oude structuur met gebruik van historische elementen in balans gebracht. De vele tijdlagen en historische periodes komen samen in een nieuw architectonisch geheel: een plek met een verhaal!

Joris Molenaar, architect / directeur M&Co architecten